news

一汽马自达上市发布会

沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司沈阳活动公司
      大学生新年活动策划推荐
       过年啦,大学生在校新年该做什么活动呢?    
        1.小语种朗读比赛
       学习小语种的报备们可以组织一下线上朗读比赛
       2.专业课知识竞答
       新年期间也是快期末,举办一个线上知识竞答,给予奖励也很不错
       3.校园摄影比赛
       以学校内的景、物、人为题材,举办一个线上的摄影比赛
       4.100字短故事写作比赛
       100个字的小征文比赛,不浪费时间,也可以激发同学们的创造力,也很不错
       5.运动风采比赛
       新年放假期间可能大家都一直呆在室内,躺在床上,可以举办一个运动风采比赛,分不同的项目,让同学们上传视频,进行评比
       6.节日分享
       分享节日的照片,如何度过这一天的,在线上进行分享,评比,更有节日氛围